web counter

anime Eiyuuou, Bu wo Kiwameru Tame Tenseisu Episode 8